Dammexplosionsrisker i metallbearbetande industri

Dammexplosionsrisker i metallbearbetande industri

Tvärtemot vad många tror är metaller i allra högsta grad brännbara och därför finns det risk för bl.a. dammexplosioner när metallerna finfördelas i olika processer såsom slipning och blästring. Ett antal metalldammexplosioner har inträffat relativt nyligen med mer eller mindre omfattande materiella skador och i några fall också personskador.

Utgivare: RISE

Proj.nr: 601-171 | År: 2019

Författare: Ken Nessvi, Henry Persson