Mätning av miljöpåverkan av bränder. (EcoTox)

Utsläpp från bränder består typiskt av ämnen och partiklar som är skadliga för människa och miljö. Omfattningen av utsläppet och kontamineringsgraden från en brand beror på brandens förbränningsförhållanden, bränslet, den omgivande miljön och omfattningen av utsläppet.

Anlagd brand – ett stort samhällsproblem

Initiativet till projektet Anlagd brand togs år 2007. Anledningen var att Brandskyddsföreningen hade uppmärksammat att många bränder i byggnader är anlagda och kostar stora summor varje år. Totalt anläggs drygt 10 000 bränder i Sverige årligen. Vad gäller skolbränder är minst hälften av dessa anlagda, ofta av ungdomar under 18 år. Skolbränder blev därför ett […]

Brandgenererade partiklar

I detta projekt har man tittat närmare på brandgenererade partiklar och dess sammansättning. Man har bland annat undersökt hur toxiska ämnen beter sig beroende på om de är i gasfas eller partikelfas, och hur partikelstorleken påverkar deponeringen i andningssystemet. Läs artikeln: Detailed study of distribution patterns of polycyclic aromatic hydrocarbons and isocyanates under different fire conditions. […]