Företagsledningen har nyckelroll i det förebyggande arbetet

Huvudorsakerna till större olyckor står att finna i beslut som tagits långt före olyckan och dessa beslut har fattats på hög nivå i organisationen, oftast av okunnighet eller ignorans beträffande risker. Besluten tenderar också att sätta normala säkerhetsmekanismer, eller barriärer, ur spel.