Att förhindra och hantera händelser i socio-ekonomiskt utsatta områden: vidareutveckling och utvärdering av konceptet Civil insatsperson i förort (CIP)

Framtidens räddningstjänster och andra responsorganisationer kommer i allt högre utsträckning behöva söka hjälp från civilsamhället för att hantera olyckor och kriser. I socio-ekonomiskt utsatta områden kan civila insatspersoner (CIP) bidra till ökad säkerhet, trygghet och brottsprevention i lokalsamhället. Dessutom kan de agera på vissa typer av olyckor och genomföra en första insats i väntan på […]

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function varia_the_posts_navigation()
in /var/www/html/wp-content/themes/morden-brandforsk/archive.php on line 42

Anropsstack:

  1. include()
    wp-includes/template-loader.php:98
  2. require_once()
    wp-blog-header.php:19
  3. require()
    index.php:17

Query Monitor