Utformning av utrymningsplats

Utformning av utrymningsplats

Utrymningsplatsen, en bra plats att vara på?
Sedan några år tillbaka ska många publika byggnader med fler än en våning förses med ett utrymme där en person som använder rullstol kan vänta på vidare hjälp att utrymma, en s.k. utrymningsplats. Utrymmet är tänkt att kunna användas av alla dem som av någon anledning har svårt att förflytta sig i trappor under exempelvis en utrymning. Meningen är att personen som väntar där ska få hjälp att komma vidare ut ur byggnaden, till en säker plats. Men hur kommer detta att fungera i praktiken? Kommer en person som använder rullstol att vilja vänta på utrymningsplatsen och vad krävs då av utrymningsplatsens utformning?