Utveckling av teori för beräkning av tid till antändning

En helt ny enkel och noggrann formel har utvecklats för beräkning av tid till antändning av ytor som utsätts för värmestrålning. Metoden kan användas för att bedöma tid till antändning för föremål/ytor som befinner sig i luft med rumstemperatur men som utsätts för strålning från flammor. Det kan t.ex. vara ett föremål i ett tidigt […]

Påverkan av lokal brand på konstruktioner

Med plattermometrar kan man mäta vilken effektiv temperatur en konstruktion utsätts för. För att få en mer exakt bild av vilken brandpåverkan en konstruktion som utsätts för en lokal brand utvecklades en speciell typ av plattermometrar.