Mätning och beräkning av värmeövergång till brandutsatta konstruktioner

Mätning och beräkning av värmeövergång till brandutsatta konstruktioner

Begreppet adiabatisk yttemperatur AST är på väg att införas internationellt i brandtekniken som ett mått på termisk påverkan. AST kan mätas approximativt med så kallade plattermoelement. För att visa att det fungerar gjordes några enkla experiment.