Artificiell intelligens, sensorer och beslutsstöd

Mikael Johansson, Räddningstjänsten Landskrona

Antagen vid Linköpings Universitet

Bakgrund

Insatsledning vid räddningsinsatser är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att nå uppsatta mål och resultat vid insatser som räddningstjänsten genomför.

För att räddningstjänsten ska kunna genomföra insatser på ett snabbt, säkert och effektivt sätt behöver insatsledning i svensk räddningstjänst ha förmågan att möta hela den komplexitet som vårt samhälle innebär.

Att leda insatser innebär att fatta snabba beslut som är välgrundade.

Att använda AI som insatsstöd eller beslutsstöd kan underlätta att fatta dessa viktiga beslut.

Syfte och frågeställningar

Syftet med min forskning är att skapa bättre förutsättningar för att fatta beslut i samband med insatser. Bättre beslut kan fattas med hjälp av olika typer av beslutsstöd. Med bättre beslutsstöd kan vi fatta snabbare och bättre beslut ute på olycksplatser. Jag vill undersöka möjligheterna att använda Artificiell Intelligens som beslutsstöd.

Exempel på frågeställningar

  • Finns det behov av AI som beslutsstöd?
  • Inom vilket område behövs AI som beslutsstöd
  • Hur kan ett beslutsstöd se ut och användas av Svensk Räddningstjänst?

Delstudier

Litteraturstudie
Denna studie syftar till att undersöka vad som tidigare gjorts inom området för intelligenta beslutsstöd för räddningstjänst.

Enkätundersökning
Finns behovet av artificiell intelligens som beslutsstöd för räddningstjänst? Denna undersökning ska besvara vilka behov av beslutsstöd räddningstjänsten behöver.

Metodutveckling
Framtagande och test av intelligenta beslutsstöd.

Vem är jag?

Jag jobbar som Yttre befäl och Stf. Räddningschef på Räddningstjänsten i Landskrona och Svalöv i Nordvästra Skåne.

Rollen som yttre befäl innebär bland annat ledning av insatser.

I min vardag är jag även ansvarig för att säkerställa vår operativa ledningsförmåga. Detta innebär planering och genomförande av befälsutbildning, befälsövningar, samt kvalitetssäkring av vår ledningsförmåga.

Min fritid ägnas åt familjen och träning, företrädesvis löpning.

Vill du veta mer? Eller kanske bli involverad? Maila mig gärna på mikael.johansson@landskrona.se