Ekonomisk optimering av det industriella brandskyddet – Fas 2

Ekonomisk optimering av det industriella brandskyddet – Fas 2

Att visa nyttan med brandskyddsinvesteringar är svårt. Ofta beror detta på att den riskreducering som investeringen är tänkt att åstadkomma är svår att värdera.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola

Proj.nr: 103-991 | År: 2000

Författare: Henrik Johansson