Självantändning i hö och halm

Självantändning i hö och halm

Bränder i lantbrukets ekonomibyggnader medför ofta djurtragedier och får stora ekonomiska konsekvenser. Sedan tidigare är det känt att självuppvärmning kan förekomma i vått växtmaterial och att detta ibland kan leda till spontan självantändning, men omständigheterna som orsakar detta är inte klarlagda. I en förstudie har man i laboratorieskala funnit ett möjligt samband mellan syrefria förhållanden och självantändning.

Utgivare: SINTEF Kemi

Proj.nr: 619-991 | År: 2000

Författare: Tormod Briseid, Gudmunn Eidså