Nya riktlinjer krävs för brandteknisk projektering

Nya riktlinjer krävs för brandteknisk projektering

Slutsatserna från en nyligen avslutad studie av ett fyrtiotal brandskyddsdokumentationer är att allvarliga brister förekommer när man ska visa att samhällets krav på säkerhet är uppfyllt.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola

Proj.nr: 316-001 | År: 2001

Författare: Johan Lundin