Inåtgående dörrar vid utrymning

Tidigare forskning har visat att det sällan är antalet utrymmande personer som begränsar möjligheten för utrymning genom en inåtgående dörr, utan snarare persontätheten och de utrymmandes rörelsemönster. Detta indikerar att i lokaler där utformningen medför låg persontäthet bör det vara möjligt att acceptera ett högre personantal utan att äventyra brandsäkerheten eller utrymningsmöjligheterna.

Dimensionering efter beräknad risk

Brandteknisk projektering för personskydd har på senare tid utvecklats efter introduktionen av riskbaserade metoder. Det gör att dimensionering genom beräkning kan utföras på ett mer strukturerat och kostnadseffektivt sätt.