Acceptabel risk vid dimensionering av utrymningssäkerhet

Acceptabel risk vid dimensionering av utrymningssäkerhet

Syftet med projektet är att belysa problematiken i samband med värdering av risk vid brandteknisk dimensionering av utrymningssäkerhet.

Proj.nr: 319-011 | År: 2002

Författare: Johan Lundin