Ekonomisk optimering av det industriella brandskyddet – Fas 3

Ekonomisk optimering av det industriella brandskyddet – Fas 3

Projektet ”Ekonomisk optimering av det industriella brandskyddet” har tagit fram metoder som kan användas för att värdera olika brandskyddsalternativ i en specifik byggnad. Vid värdering av de olika alternativen ska man även kunna ta hänsyn till skillnad i risknivå, när man jämför alternativen. Projektet har tagit fram en modell för hur man kan genomföra värderingarna och sedan fokuserat på tre områden som bedömts som extra intressanta för att utveckla modellen.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola

Proj.nr: 105-001 | År: 2002

Författare: Henrik Johansson