Miljömässigt omhändertagande av uttjänta skumvätskelösningar från sprinklersystem

Miljömässigt omhändertagande av uttjänta skumvätskelösningar från sprinklersystem

Skum är ett effektivt släckmedel framförallt för att släcka bränder i brandfarliga vätskor. Skumsläckmedel åldras emellertid då de innehåller lättnedbrytbara organiska föreningar och olika tillsatser. Speciellt blandningar, ”premix”, dvs skumsläckmedel förblandat med vatten som används i sprinkleranläggningar, har en begränsad livslängd.