Utrymning genom irriterande och tät rök

Utrymning genom irriterande och tät rök

För att undersöka människors beteenden och gånghastighet i tät och irriterande rök genomfördes en serie försök med frivilliga försökspersoner. Dessutom skulle möjligheten att förbättra utrymningssituationen genom att använda olika kompletterande utrymningsmarkeringar undersökas.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola

Proj.nr: 208-021 | År: 2003

Författare: Daniel Nilsson, Håkan Frantzich