Dimensioneringsregler för brandutsatta lätta stålkonstruktioner

Dimensioneringsregler för brandutsatta lätta stålkonstruktioner

Projektet har resulterat i ny värdefull kunskap beträffande det brandtekniska beteendet för lätta stålkonstruktioner, samt hur bärförmågan påverkas vid förhöjda temperaturer.

not found

Proj.nr: 325-021 | År: 2004

Författare: Peter Karlström