Vilken säkerhetsfaktor bör man räkna med då man dimensionerar gasformiga fasta släcksystem för rumsskydd?

Vilken säkerhetsfaktor bör man räkna med då man dimensionerar gasformiga fasta släcksystem för rumsskydd?

I dag använder man sig av resultat från en småskalig testmetod, Cup-Burner testen, för att dimensionera släcksystem avsedda för skyddsrum, s.k. ”total flooding system”. Det råder en stor osäkerhet om hur man kan överföra data från testmetoden, där flammorna är någon cm i diameter, till de förhållande som råder i ett rum då ett släcksystem utlöser. I rapporten redovisas bl a en omfattande försöksserie med olika släckmedel.