Beräkna brandförloppet från tändkälla till övertändning

Beräkna brandförloppet från tändkälla till övertändning

Projektet syfte var att tillverka en beräkningsmodell byggd på CFD. Modellerna har syftat till att beräkna vad som händer vid brand så att man kan dimensionera en byggnad så säkert och kostnadseffektivt som möjligt.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola

Proj.nr: 624-001 | År: 2005

Författare: Göran Holmstedt