Hur undviker man att ett lager av biobränsle eller biogent avfall självantänder?

Hur undviker man att ett lager av biobränsle eller biogent avfall självantänder?

Självantändning i stora lager av biobränslen och biogent avfall har länge varit ett stort praktiskt problem. Under 2004–2005 har i Sverige bl.a. fem silos självantänt. Trots ingående studier har det inte funnits någon bra modell tillgänglig som kan förutsäga risken för självantändning.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola

Proj.nr: 701-031 | År: 2005

Författare: Göran Holmstedt