Sammanställning av erfarenheter från sprinklerinstallationer i svenska träkyrkor

Sammanställning av erfarenheter från sprinklerinstallationer i svenska träkyrkor

På senare år har ett tiotal svenska kyrkor försetts med sprinklersystem. Målsättningen med detta projekt har varit att dokumentera sprinklerinstallationerna i några representativa kyrkor, att sammanställa kunskap och erfarenheter från dessa installationer och att identifiera områden för vidare forskning.

Proj.nr: 500-061 | År: 2006

Författare: Magnus Arvidsson