Bränder i boendemiljö slutrapporter

Brandforsk initierade en förstudie som redovisades 2010 och i den stod det klart att kunskapsnivån om bostadsbränder är för låg. Framför allt saknades det information om och analys av vilka individer det är som drabbas och vilka beteenden som orsakar bränder där människor skadas eller omkommer. Årligen inträffar uppskattningsvis 24 000 bränder i bostäder i Sverige […]

Släcksystem med vattendimma – en kunskapssammanställning

Rapporten beskriver de senaste årens teknikutveckling inom området, redovisar erfarenheter och resultat från verifierande försök för olika tillämpningar, beskriver installationsrgler samt provningsmetoder med dess tillämpningar och ge exempel på goda såväl som dåliga erfarenheter från verkliga installationer.

Nya installationsrekommendationer för sprinklersystem på ro-ro däck på fartyg

Nya typer av laster på långtradare, nya konstruktionsmaterial i fordon och den ökade användningen av plastmaterial har bidragit till en högre brandbelastning på ro-ro däcken. Dessutom kommer nya fordonsbränslen, el- och hybridbilar och vätgasdrivna bilar att förändra brandriskerna. Målsättningen med detta projekt var att ta fram ett tekniskt underlag för installation av modernare sprinklerteknik.Ladda ned […]

Sprinklerrör i plast

På den svenska marknaden finns flera beprövade rörsystem i plast (termoplast) för tappvatten-, värme- eller kylsystem, bland annat i materialen PE, PEX, PP, PB, ABS och CPVC som skulle kunna vara användbara som sprinklerrör.

Aerosoler för brandsläckning

Tekniken med pyrotekniskt generade aerosoler är relativt enkel, billig och har hög släckeffektivitet. Till nackdelarna hör att utströmningen skapar en kraftig siktnedsättning, varför endast obemannade utrymmen kan skyddas.

Släcksystem med vattendimma

De senaste årens utveckling visar att vattendimma har potential att ersätta eller vara ett alternativ till traditionella släcksystem. Vatten har många fördelar, det är billigt, inte toxiskt och utgör ingen fara för den yttre miljön.