Datorsimulering av utrymning vid brand- inventering av tre angreppssätt

Datorsimulering av utrymning vid brand- inventering av tre angreppssätt

Det finns idag ett drygt tjugotal datorprogram för simulering av utrymning vid brand. I programmen modelleras personers förflyttning vanligtvis på ett av tre sätt. Dessa tre angreppssätt har kartlagts och beskrivits i detta projekt. Beskrivningen bygger på fem befintliga datorprogram, nämligen ERM, EVACNET4, STEPS, buildingEXODUS och SIMULEX.