Hur människor beter sig vid brand och hur de upplever talade utrymningsmeddelanden

Hur människor beter sig vid brand och hur de upplever talade utrymningsmeddelanden

Projektet består av två delar, i den första delen utformades en modell av det inledande utrymningsförloppet och i den andra undersöktes sex olika talade meddelanden.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola

Proj.nr: 202-031 | År: 2007

Författare: Daniel Nilsson