Brandskydd för rörgenomföringar i bostadsbebyggelse

Brandskydd för rörgenomföringar i bostadsbebyggelse

Med byggnormer formulerade som funktionskrav måste byggherrar, konstruktrörer och entrepenörer kunna verifiera att den lösning man väljer verkligen uppfyller de krav som gäller i Boverkets byggregler.

Utgivare: Scandiaconsult VVS-Teknik AB

Proj.nr: 270-901 | År: 2009

Författare: Rolf Kling