Temperaturberäkningar vid tunnelbränder

Temperaturberäkningar vid tunnelbränder

Vi bygger allt fler undermarksanläggningar och tunnlar i Sverige. Kunskapsbehovet inom området är fortfarande stort.
Syftet med projektet är att verifiera en förenklad metod för att bestämma karaktären på brandgasskiktningen (rökskiktningen) via data från ett antal redan genomförda modell- och fullskaleförsök. Newman presenterade 1982 ett förslag för gruvor på en indelning av brandgas- och temperaturskiktningen i tre olika regioner nedströms branden. Region I betecknas av en klar och tydlig rökskiktning, region II en blandningsregion och region III som i princip en region utan rökskiktning. Denna metod har i rapporten utvärderats och analyserats med hjälp av fullskale- och modellförsök i tunnlar.