Enkel modell för beräkning av brandtemperatur

Enkel modell för beräkning av brandtemperatur

Modeller för att beräkna brandtemperaturen i olika utrymmen är viktiga när man designar brandskyddet i byggnader, både för att rädda liv och för att spara pengar. det finns en stor mängd modeller som är bra på att bestämma brandtemperaturen i utrymmen med omgivande material av betong, tegel och andra byggmaterial. Det finns dock väldigt få enkla beräkningsmodeller för utrymmen med tunna omgivande strukturer, så som tunt stål, med eller utan isolering. Syftet med denna rapporten är att visa att det är möjligt att beräkna brandtemperaturen inom olika typer av omgivande strukturer, med enkla modeller. Syftet är även att presentera resultatet på ett pedagogiskt sätt.