Förflyttning vid utrymning

Förflyttning vid utrymning- en utvärdering av mätmetoder.

Idag används ofta datormodeller för att simulera människors utrymning. Ett problem är att dessa modeller ofta bygger på gammal data, dvs data från 60- och 70-talet. Dessa data är dessutom sällan särskilt detaljerad, vilket gör det svårt att vidareutveckla dagens datorbaserade utrymningsmodeller. Det finns därför ett behov av att samla in detaljerad data, men detta kräver lämpliga mätmetoder. Syftet med Brandforsk-projektet ”Förflyttning vid utrymning” var att undersöka och utvärdera möjliga mätmetoder för insamling av detaljerad data om förflyttning vid utrymning. Dessutom var målet är att föreslå några mätmetoder som kan vidareutvecklas i framtida forskning.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola

Proj.nr: 201-071 | År: 2016

Författare: Daniel Nilsson