Utrymning i långa trappor uppåt

Utrymning i långa trappor uppåt: Utmattning, gånghastighet och beteende.

Det primära målet för projektet har varit att öka kunskapen om mänskliga prestationer under evakuering uppåt i långa trappor (inklusive stillastående rulltrappor) samt att ta fram ny data som underlag för utrymningsmodellering. Via litteraturstudier och experiment studerades bland annat gånghastigheter och fysisk utmattning. De nya data som redovisas bedöms var användbara för såväl design som för kalibrering av utrymningsmodeller. En ny modell som medger uppskattning av hur lång tid en person kan förflytta sig uppåt med hänsyn till fysisk kapacitet och grad av utmattning har tagits fram inom ramen för projektet.