Utrymning i långa trappor uppåt

Det primära målet för projektet har varit att öka kunskapen om mänskliga prestationer under evakuering uppåt i långa trappor (inklusive stillastående rulltrappor) samt att ta fram ny data som underlag för utrymningsmodellering. Via litteraturstudier och experiment studerades bland annat gånghastigheter och fysisk utmattning. De nya data som redovisas bedöms var användbara för såväl design som […]

CFD-modellerna ger bättre underlag

Generellt ger CFD-modeller en ökad grad av detaljinformation, något som i sin tur skapar ett brett underlag för att bedöma säkerhetsnivåer i byggnader samt förbättrade möjligheter att dimensionera brandskyddstekniska installationer som t.ex. brandgasventilation.