Brand- och explosionsrisker för alternativa bränslefordon i tunnlar

Brand- och explosionsrisker för alternativa bränslefordon i tunnlar

Miljöfrågor leder till fordon med alternativa bränslen, vilket också innebär nya risker. År 2007 exploderade ett LPG fordon i Salerno, Italien, varvid ett trevåningshus totalförstördes och fem andra byggnader skadades. Under 2016 har minst tre CNG explosioner inträffat i Sverige; bland annat exploderade CNG tanken i en buss under pågående släckinsats vilket resulterade i att två brandmän skadades. Under 2015-2016, inträffade åtminstone tre incidenter med gasbussar i Klaratunneln tunnel i Stockholm, vilket orsakade stora trafikstörningar. Explosioner och bränder i slutna/halvslutna utrymmen är naturligtvis särskilt riskabla.

Utgivare: RISE

Proj.nr: 400-161 | År: 2018

Författare: Ying Zhen Li