Visualisering av bränder i VR

Visualisering av bränder i VR

Samspelet mellan eldrök och lätta källor är en kritisk del när sikt uppskattas och en faktor som i princip alltid förenklas på grund av dess komplexitet och krav på datorns hårdvara. Datorhårdvara har dock utvecklats enormt under det senaste decenniet och det är nu möjligt att göra detta i realtid på moderna grafikkort genom så kallad volymåtergivning (liknande teknik som används för att visualisera magnetisk röntgen). Genom att också tillåta interaktion mellan brandsimuleringen och evakuera människor i den virtuella verkligheten ger man tillgång till ett helt nytt verktyg för att förstå människors beteende i en brand.