Lära av erfarenheter från skogsbränder i Australien

Framtida klimat förväntas förlänga brandsäsongerna i Sverige och öka förekomsten av allvarliga torrperioder. Detta kommer att öka samhällets sårbarhet mot skogsbränder, vilket i sin tur kräver klimatanpassningsstrategier bland allmänheten, fastighetsägare, kommuner och markägare. Vad dessa klimatanpassningsstrategier är, hur de kommer att genomföras och vem som är ansvarig för att upprätthålla dem är inte klart.

Kartläggning av forskningsbehov för säker energilagring i vätgas och batterier

Klimatförändringarna har tillsammans med ökad geopolitisk osäkerhet satt fingret på ett ökat behov av på fossilfri, oberoende och pålitlig elförsörjning. Många förnybara källor är dock intermittenta till följd av variationer i vind och solinstrålning vilket innebär ett behov av att kunna lagra energi på både kort och lång sikt. Vidare så innebär också elektrifieringen av […]

Uppföljning av åtgärder för att begränsa konsekvenserna av anlagda bränder i skolbyggnader

Anlagda skolbränder, av i synnerhet unga brandanläggare, har ansetts vara ett problem i Sverige åtminstone sedan sekelskiftet. Under 2008-2012 genomfördes ett större forskningsprogram för att undersöka detta problem och komma med rekommendationer till åtgärder. Under forskningsprogrammets gång minskade antalet anlagda skolbränder, men sedan 2012 har antalet ökat till samma höga nivå som tidigare.

Riskbaserad dimensionering av bärförmåga vid brand

Traditionella metoder för att skydda konstruktioner vid brand utgörs vanligen av passiva system som inklädnad, brandskyddsmålning och överdimensionering. Dagens regelverk ger sparsamma anvisningar och möjligheter hur aktiva system som sprinkler och brandgasventilation kan användas för att begränsa brandspridning och upprätthålla bärförmågan. Risk, dvs. kombination av frekvens och konsekvens är ett begrepp som inte förekommer i […]

Visualisering av bränder i VR

Samspelet mellan eldrök och lätta källor är en kritisk del när sikt uppskattas och en faktor som i princip alltid förenklas på grund av dess komplexitet och krav på datorns hårdvara. Datorhårdvara har dock utvecklats enormt under det senaste decenniet och det är nu möjligt att göra detta i realtid på moderna grafikkort genom så […]

Brandbeteende och förekomst av brand i höljen som skyddas av syrereduceringssystem

Hypoxiska luftsystem eller ORS (syrereduceringssystem) används för att minska förekomsten av antändning och eventuellt för att minska brandtillväxten genom en lägre syrenivå i den omgivande luften. Vanligtvis installeras ett system med ett syreinnehåll på cirka 15% som en kompromiss mellan nivån på uppnått brandskydd och hälsoaspekter. Denna studie visar att nuvarande metoder för att bestämma […]

FireFoam

En ny programvara för fältmodellering av bränder är FireFOAM som är utvecklad av FM Global i USA och är baserad på OpenFOAM. FireFOAM är dock normalt inte använd på den svenska marknaden och kompetens om FireFOAMs funktionalitet och använ-darvänlighet är därför inte tillgänglig bland brandex-pertis i Sverige. Fältmodellering av bränder i Sverige utförs idag i […]