Brandsäkerhet för en åldrande befolkningen

Brandsäkerhet för en åldrande befolkningen

Trots en stor nedgång i antal omkomna i Sverige sedan 1950-talet är brandrelaterad dödlighet fortfarande ett problem med omkring100 döda per år i bränder. Flertalet svenska studier har påvisat betydande skillnader i risken för brand och risken för skada och dödsfall vid brandmellan olika åldersgrupper, socioekonomiska grupper och geografiska områden. En grupp som återkommer som särskilt utsatt är äldre personer. Denna grupp utgör även den åldersgrupp som procentuellt sett ökar mest i samhället i populationsstorlek. De åtgärder som traditionellt används i det brandpreventiva arbetet riskerar att inte vara lika effektiva för gruppen äldre där en viktig riskfaktor är den nedsatta kapaciteten att hantera den uppkomma situationen.

Utgivare:

Proj.nr: 202-181 | År: 2020

Författare: Johanna Gustavsson