Utrymningshissar Vidare- utveckling av informationssystem

Utrymningshissar – Vidareutveckling av informationssystem

Antalet tunnelbanesystem i världen växer kraftigt. Med det ökar även antalet djupt liggande stationer. I Sverige är ett aktuellt exempel station Sofia som planeras inom utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Denna station planeras att placeras på ett djup av runt 100 meter under mark. Med denna typ av väldigt djupa undermarkstationer kan hissutrymning bli en nödvändig lösning på många håll i världen. Det finns dock stora kunskapsluckor kring utrymningshissar i denna typ av miljö.

Film från seminariet den 26 maj 2020