Förtroendet till lokalsamhället och risken för bostadsbränder

Förtroendet till lokalsamhället och risken för bostadsbränder

Antal omkomna i bostadsbränder har under de senaste decennierna planat ut och Nollvisionen verkar just nu svåruppnåelig. Dessutom verkar det ha skett en ökad riskpolarisering. I dagsläget finns god kunskap både i forskarvärlden och den lokala räddningstjänsten hur både bostadsbränder och den relaterade dödligheten kan minskas, dock finns en låg villigheten bland mer riskutsatta grupper att använda sig av preventiva metoder. Orsakerna till att preventions- och beredskapsviljan är låg i dessa utsatta grupper är till stor del okänt.

Utgivare:

Proj.nr: 221-004 | År: 2022

Författare: Finn Nilson Anna Mankell

Bilagor till rapporten kommer inom kort.

Inspelning från webinariet den 9 juni 2022