Hållbar hantering av byggavfall, återbruk av brandklassade Produkter

Hållbar hantering av byggavfall, återbruk av brandklassade Produkter

Samhällsbyggnadssektorn är av stor betydelse för Sverige och den svenska ekonomin. Klimatpåverkan från byggandet i Sverige är nära 10 miljoner ton CO2-equiv per år. Dessutom står samhällsbyggnadssektorn för ca 40 % av Sveriges totala energianvändning och genererar en betydande del av de totala materialflödena och avfallsmängderna i samhället. Det finns ett tydligt behov av att minska avfallsmängderna men fokus på att minska produktion av primäravfall samt öka andelen återbrukad material och produkter.

Inspelning från webinariet den 14 januari 2022