Återbruk II – Hållbar hantering av byggavfall – återbruk av brandklassade produkter steg 2

Samhällsbyggnadssektorn är av stor betydelse för Sverige och den svenska ekonomin men klimatpåverkan från byggandet i Sverige är stor. Sektorn står för ca 40% av landets energianvändning och genererar en betydande del av de totala materialflödena och avfallsmängderna i samhället. Det finns flera stora initiativ för att skapa förutsättningar för återvinning och återbruk av produkter […]

Hållbar hantering av byggavfall, återbruk av brandklassade Produkter

Samhällsbyggnadssektorn är av stor betydelse för Sverige och den svenska ekonomin. Klimatpåverkan från byggandet i Sverige är nära 10 miljoner ton CO2-equiv per år. Dessutom står samhällsbyggnadssektorn för ca 40 % av Sveriges totala energianvändning och genererar en betydande del av de totala materialflödena och avfallsmängderna i samhället. Det finns ett tydligt behov av att […]