Pågående forskningsprojekt

Här kan du läsa om Brandforsks pågående projekt och ladda ner infoblad med projektens bakgrund, syfte, mål och metod.

Äldre oklassade dörrar i brandcellsgräns

Kravet i byggreglerna på brandklassade lägenhetsdörrar kom år 1960, på 15 brandminuter. Vid tillsyn av flerbostadshus uppförda år 1940-1959 så påträffar SÄRF relativt ofta original dörrar till lägenheterna, se figur 1-2 för exempel …

Läs mer

Fördröja brand med molekyler från naturen – tillämpning på textilier

Textilier är en oumbärlig del av människans liv och används i många olikakonsumentprodukter som kläder, filtar, mattor, lakan och möbler. Eftersom de är brännbara kommer de att bidra till en stor brandbelastning i ett rum. Ett sätt att öka brandsäkerheten i bostäder och offentliga byggnader är att använda flamskyddsmedel …

Läs mer

Utvärdering av befintliga Utrymningsplatser

Avsikten med projektet är att kartlägga hur utrymningsplatser utformas utifrån de gällande krav som finns både i Boverkets byggregler (BBR 29) samt i kommande byggregler som är under remiss Möjligheternas byggregler – delprojekt brandskydd och Arbetsmiljöföreskrifterna 2020:1 (AFS 2020:1) med avsikten att visa på goda lösningar …

Läs mer

Brandspridning i stora brandceller med synligt trä

Trä anses ofta vara ett hållbarare alternativ till konventionella byggmaterial minskar byggnadens klimatavtryck. Nya strömningar inom arkitektur innefattar ofta synliga bärande delar av korslimmat trä (CLT) eller andra limträlösningar, ofta i stora lokaler såsom kontor med öppen planlösning …

Läs mer