Pågående forskningsprojekt

Här kan du läsa om Brandforsks pågående projekt och ladda ner infoblad med projektens bakgrund, syfte, mål och metod.

Lära av erfarenheter från skogsbränder i Australien

Framtida klimat förväntas förlänga brandsäsongerna i Sverige och öka förekomsten av allvarliga torrperioder. Detta kommer att öka samhällets sårbarhet mot skogsbränder, vilket i sin tur kräver klimatanpassningsstrategier bland allmänheten, fastighetsägare, kommuner och markägare. Vad dessa klimatanpassningsstrategier är, hur de kommer att genomföras och vem som är ansvarig för att upprätthålla dem är inte klart.

Läs mer

Spontana insatser vid bostadsbränder

Tidigare forskning på räddningstjänstens effektivitet har visat att vanliga medborgare ofta spelar en viktig roll när det kommer till att upptäcka kriser och larma eller assistera vid evakuering …

Läs mer

Designregler för brandsäkerhet i bostäder med batterier

Batterier är användbara för att lagra energi under korta tidsperioder, till exempel från en dag till nästa. Den dominerande batteritypen idag är litiumjonbatterier (LIB) på grund av deras goda prestanda vad gäller energitäthet och lång livslängd, och de används idag i många applikationer, från elfordon till handhållna verktyg och personliga enheter …

Läs mer