Pågående forskningsprojekt

Här kan du läsa om Brandforsks pågående projekt och ladda ner infoblad med projektens bakgrund, syfte, mål och metod.

Brandsäkerhet för åldrande befolkningen

Trots en stor nedgång i antal omkomna i Sverige sedan 1950-talet är brandrelaterad dödlighet fortfarande ett problem med omkring100 döda per år i bränder. Flertalet svenska studier har påvisat betydande skillnader i risken för brand och risken för skada och dödsfall vid brandmellan olika åldersgrupper, socioekonomiska grupper och geografiska områden …

Läs mer

Utrymningshissar Vidare- utveckling av informationssystem

Utvecklingen går idag mot att byggnader blir högre och undermarksanläggningar blir fler och byggs djupare. Denna utveckling innebär att utrymningssituationen kompliceras och att problem kan uppstå vid utrymning. För att hantera denna problematik är utrymning via hissar den kanske mest praktiska lösningen. Att använda utrymningshissar innebär många utmaningar …

Läs mer

Studier av miljövänliga flamskyddsmedel för cellulosabaserade material

I kraven för att uppnå ett hållbart samhälle i enlighet med miljöpolitiska mål och styrmedel ingår att minimera användning av energi och att använda förnybara råvaror. Det innebär att naturmaterial som trä har blivit ett intressant material att använda för byggnader och textilier. Många olika naturtextilier är cellulosabaserade, t. ex …

Läs mer