Pågående forskningsprojekt

Här kan du läsa om Brandforsks pågående projekt och ladda ner infoblad med projektens bakgrund, syfte, mål och metod.

Fasomvandlingsmaterial: risker och möjligheter

Energiförbrukningen för uppvärmning och kylning av byggnader utgör en stor andel av människans totala energiförbrukning, cirka 50 % i EU. Fasomvandlingsmaterial (Phase Changing Materials, PCM) är benämningen på material som kan användas för att minska energiförbrukning och energikostnad genom jämna ut och förskjuta temperaturvariationer …

Läs mer

Studier av miljövänliga flamskyddsmedel för cellulosabaserade material

I kraven för att uppnå ett hållbart samhälle i enlighet med miljöpolitiska mål och styrmedel ingår att minimera användning av energi och att använda förnybara råvaror. Det innebär att naturmaterial som trä har blivit ett intressant material att använda för byggnader och textilier. Många olika naturtextilier är cellulosabaserade, t. ex …

Läs mer