Pågående forskningsprojekt

Här kan du läsa om Brandforsks pågående projekt och ladda ner infoblad med projektens bakgrund, syfte, mål och metod.

Strategi för stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta.

Den nationella nollvisionen för brandskydd fastslår att ingen ska behöva skadas allvarligt eller dö i bränder. De flesta personer som dör i en brand kan benämnas som sårbara. Orsakerna till sårbarheten varierar men genomgående är att personen haft nedsatt förmåga att upptäcka, hantera och utrymma en brand …

Läs mer

Äggskal för förbättring av brandegenskaper hos trä

Ny teknologi, massivträhus och stora miljöfördelar har medfört ett stort intresse för träbyggnader. Samtidigt kräver byggreglerna att konstruktionsmaterialen uppfyller ställda krav vad gäller brandegenskaper. Skyddsimpregnering av trä är en etablerad metod men det finns utmaningar vad gäller urlakning av skyddande substanser samt vad gäller toxicitet för människor och miljö …

Läs mer

Functionalised biochar for fire-retardant & bio-based composites.

Certain application of composites requires it to pose no fire hazard. However, addition of fire-retardants to polymers, although enhances their flame resistance, it is severely detrimental for their mechanical properties. It is critical that a holistic improvement of performance properties is attained meaning betterment of one property should not compromise another …

Läs mer

Pilotstudie- Kostnader för egendomsskador orsakade av bostadsbränder

Projektet har två övergripande syften. Dels är det att öka kunskapen om de kostnader som bostadsbränder medför för fastighetsägare, dels att undersöka effektiviteten hos olika förebyggande åtgärder. Exempel på förebyggande åtgärder kan vara tekniska lösningar som spisvakt och portabel sprinkler eller mjukare insatser som informationskampanjer …

Läs mer