Designregler för brandsäkerhet i bostäder med batterier

Designregler för brandsäkerhet i bostäder med batterier

Batterier är användbara för att lagra energi under korta tidsperioder, till exempel från en dag till nästa. Den dominerande batteritypen idag är litiumjonbatterier (LIB) på grund av deras goda prestanda vad gäller energitäthet och lång livslängd, och de används idag i många applikationer, från elfordon till handhållna verktyg och personliga enheter. LIB är också en nyckelteknologi för att uppnå hållbar och förnybar elektrisk energi. Följaktligen används de alltmer inom olika industrier i en energilagringsroll, till exempel energilagring för marina, flyg- och fordonsapplikationer, nätverksomfattande energilagringssystem (ESS), samt mindre skalanvändning i bostäder och personliga konsumentprodukter. Även om nya teknologier erbjuder möjligheter, introducerar de också nya risker.

Utgivare: RISE

Proj.nr: 324-004 | Pågående projekt fram till: 2024-12-31

Författare: Johan Anderson