Spontana insatser vid bostadsbränder

Spontana insatser vid bostadsbränder

Tidigare forskning på räddningstjänstens effektivitet har visat att vanliga medborgare ofta spelar en viktig roll när det kommer till att upptäcka kriser och larma eller assistera vid evakuering. Vid en bostadsbrand är tidsdimensionen avgörande och om spontana insatser av förbipasserande, grannar och andra som befinner sig i närområdet kan minska tiden mellan brandupptäckt och påbörjad släckning kan de spela en viktig roll i arbetet mot nollvisionen inom bostadsbränder. Trots detta har omfattningen – och typen – av spontana insatser inte studerats nämnvärt. Detta innebär att det idag är okänt om spontana insatser är vanligare i vissa områden och om samhällsekonomiska/- demografiska skillnader samt tilliten mellan människor och till samhällsaktörer kan hjälpa till att förklara eventuella skillnader mellan olika geografiska områden.

Utgivare: Marie Cederschiöld högskola

Proj.nr: 224-002 | Pågående projekt fram till: 2025-03-30

Författare: Ebba Henrekson