Förtroende och risk: Individens och civilsamhällets roll och relation i det brandpreventiva arbetet

Förtroende och risk: Individens och civilsamhällets roll och relation i det brandpreventiva arbetet Det brandskadeförebyggande arbetet är strukturerat som ett samarbete mellan olika samhällsaktörer, enskilda individer och lokal- och civilsamhällen. En förutsättning för ett framgångsrikt samarbete är att de olika aktörerna genomför sina beskärda delar – och att det finns ett förtroende för att de […]