Hur påverkar bränder det hållbara samhället, och vad kan vi göra åt det? Fokus: Ekologisk hållbarhet

5 juli 2021 mellan kl. 8.30 – 9.12

Moderator
Mattias Delin, Forskningsdirektör, Insamlingsstiftelsen Brandforsk

Medverkande

Margaret McNamee
Professor
Lunds universitet
Therese Göras
Projekt ingenjör
Skanska
Lotta Vylund
Forskare
RISE

Beskrivning av samhällsfrågan
Bränder påverkar miljön i stor omfattning och på många sätt:
1. Med brandskyddsåtgärder som belastar miljön och vid återuppbyggnad av det som brunnit;
2. När det brinner och det frisätts gifter och koldioxid;
3. När vi försöker att släcka dem med olika metoder som kan belasta miljön. Hur ser problemet ut och vad kan vi göra åt det?

Hur ser problemet ut och vad kan vi göra åt det?
Brandsäkerhet skapas alltid bäst i samverkan med många parter och i den miljö där problemen uppstår respektive verkar. Brandsäkerhet hanteras ofta traditionellt som en enskild fråga med hoppet om att experter ska lösa det på eget håll, men det är sällan som framgångsrika och bestående lösningar skapas på det sättet. De bästa lösningarna åstadkoms holistiskt i samverkan med många parter, varav de flesta inte är experter på brandsäkerhet. Vi kan alla bidra till att minska problemen med bränder, både i vår egen verksamhet men framför allt genom vår verksamhet. Webinariet syftar till att engagera brett inom många olika sektorer i samhället för att öppna upp för mer samverkanslösningar.