Hur påverkar bränder det hållbara samhället, och vad kan vi göra åt det? Fokus: Ekonomisk hållbarhet

6 juli 2021 mellan kl. 8.30 och 9.27

Moderator
Mattias Delin, Forskningsdirektör, Insamlingsstiftelsen Brandforsk

Medverkande

Sara Olofsson
Research Manager
Institutet för Hälso
-och Sjukvårdsekonomi
Björn Sund
Analytiker med
räddningstjänst inriktning
MSB
Patrik Kjellberg
Brandingenjör
Uppsala Brandförsvar
Petra Willquist
Riskingenjör
Försäkrings AB Göta Lejon

Beskrivning av samhällsfrågan
Samhällets kostnader för bränder 2019 uppgick till 9,2 miljarder kronor. Den största posten var egendomsskador och problemet fastnar lätt i bristande incitament hos enskilda parter med begränsade perspektiv. Hur ser problemet ut och vad kan vi göra åt det?

Hur ser problemet ut och vad kan vi göra åt det?
Stora värden blir förstörda i bränder, såväl i skadad egendom som i verksamheter som inte kan bedrivas pga brandskador. Myndigheter fokuserar främst på personsäkerhet och sakägare som försäkringsbolag, byggindustri, med flera, har inte tagit bollen ordentligt. En sak som ytterligare försvagar frågan är okunskap kring detta hos tredje part, som ofta är de skadelidande. Brandsäkerhet skapas alltid bäst i samverkan med många parter och i den miljö där problemen uppstår respektive verkar. Brandsäkerhet hanteras ofta traditionellt som en enskild fråga med hoppet om att experter ska lösa det på eget håll, men det är sällan som framgångsrika och bestående lösningar skapas på det sättet. De bästa lösningarna åstadkoms holistiskt i samverkan med många parter, varav de flesta inte är experter på brandsäkerhet. Vi kan alla bidra till att minska problemen. Webinariet syftar till att engagera brett inom många olika sektorer i samhället för att öppna upp för mer samverkanslösningar.