Brandforsk resultat seminarium: Brandsäkerhet i Trähus – Kunskapsöversikt och forskningsbehov – 2 december 2020

Resultatseminarium om ”Brandsäkerhet i Trähus – Kunskapsöversikt och forskningsbehov”. Projektet har genomförts av Brandforsk.

Talare: Carl Pettersson och Mattias Delin