Brandforsk resultatseminarium: ”Syresänkta miljöer: Brandbeteende och risk för uppkomst av brand i utrymmen skyddade med permanent reducering av syrehalten.” – 24 november 2020

Resultatseminarium om ”Brandbeteende och risk för uppkomst av brand i utrymmen skyddade med permanent reducering av syrehalten”. Projektet har genomförts av Lunds universitet.

Talare: Patrick van Hess och Martin Nilsson