Brandforsk resultatseminarium: ”Systematisk och djupgående validering av utrymningsförsök i Virtual Reality – En jämförelse av förflyttningsmönster, beslutsfattande, attityder och ögonrörelser (EyeTrack)” 2 september 2020

Resultatseminarium om ”Systematisk och djupgående validering av utrymningsförsök i Virtual Reality – En jämförelse av förflyttningsmönster, beslutsfattande, attityder och ögonrörelser (EyeTrack)”. Projektet har genomförts av Brandskyddslaget i samarbete med Lunds universitet och University of Canterbury.

Talare: Axel Mossberg och Silvia Arias