Välkommen på Brandforsks resultat webinarium om ”Fördröja brand med molekyler från naturen – tillämpning på textilier” – 24 maj 2024

Välkommen på Brandforsks resultat webinarium om projektet, ”Fördröja brand med molekyler från naturen – tillämpning på textilier”. Projektet genomfördes av Luleå Tekniska Luleå Universitet i samarbete med RISE, Research Institutes of Sweden.

Datum: 24 maj 2024
Plats: Webinar via Zoom
Tid: 8.30 – 10.00
Talare: Anna-Carin Larsson m.fl.

Webinariet genomförs på engelska. Brandforsks webinarier är öppna för anställda i Brandforsks stödorganisationer, anställda i svenska staten och för studenter. Webinarierna spelas in och publiceras på Brandforsks hemsida och på Brandforsks Youtubekanal en vecka efter webinariet. Där är de fria för alla att ta del av. För att bli stödorganisation, vänligen kontakta Brandforsk. Minsta bidrag är 1000 kronor per år.

Projektpresentationen är ca 45 minuter lång och följs av tid för frågor och diskussion med forskarna.