Gnistor från skogsbruksmaskiner: En möjlig eller omöjlig källa till skogsbränder?

Gnistor från tunga maskiner i terräng är vanligt förekommande men leder inte så ofta till faktisk markantändning. Däremot vet vi att antändningar sker varje år vilket leder till 20-50 räddningstjänstinsatser. Kontroll och analys av gnistor är svårt och studier föreslår att antändning från dem är i princip omöjligt och att andra aktiviteter kring maskinerna antänder […]