Gnistor från skogsbruksmaskiner: En möjlig eller omöjlig källa till skogsbränder?

Gnistor från skogsbruksmaskiner: En möjlig eller omöjlig källa till skogsbränder?

Gnistor från tunga maskiner i terräng är vanligt förekommande men leder inte så ofta till faktisk markantändning. Däremot vet vi att antändningar sker varje år vilket leder till 20-50 räddningstjänstinsatser. Kontroll och analys av gnistor är svårt och studier föreslår att antändning från dem är i princip omöjligt och att andra aktiviteter kring maskinerna antänder marken. Detta projekt belyser processerna för gnistornas bildande och färd samt deras antändningspotential. .

Utgivare: RISE LTU

Proj.nr: 619-003 | År: 2022 | Publicerad: 2022-02-09

Författare: Jonas Sjöström Michael Försth Paul Otxoterena Robert Svensson

Inspelning från webinariet den 11 februari 2022